• Ekonomik olmak,
  • Yardımsever olmak,
  • Dürüst olmak,
  • Özverili olmak,
  • Değer katmak